dziwactwo


dziwactwo
{{stl_3}}dziwactwo {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}ʥ̑ivaʦ̑tfɔ{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_10}}nt {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}dziwna rzecz{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Absonderlichkeit {{/stl_14}}{{stl_15}}f, {{/stl_15}}{{stl_14}}Wunderlichkeit {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}dziwne przyzwyczajenie{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Marotte {{/stl_14}}{{stl_15}}f, {{/stl_15}}{{stl_14}}Schrulle {{/stl_14}}{{stl_15}}f {{/stl_15}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.